Regulamin przetwarzania danych osobowych

Zapewnienie jakościRegulamin przetwarzania danych osobowych

Firma Dukat Wiesława Partyka przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla pozyskania i realizacji zamówień, w zakresie kontaktu z pracownikami i kontrahentami.

Wszelkie formy kontaktu z firmą Dukat Wiesława Partyka oznaczają akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

W związku z prowadzoną działalnością firma Dukat Wiesława Partyka zbiera dane osobowe np. podczas spotkań biznesowych, poprzez wymianę wizytówek, przez prowadzenie korespondencji e-mail czy pozyskując je z ogólnodostępnych stron internetowych kontrahentów - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na budowaniu relacji z kontrahentami w związku z prowadzoną działalnością.

W związku z prowadzeniem działalności dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, między innymi: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, firmom świadczącym usługi spedycyjne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być stosowany monitoring wizyjny terenu firmy Dukat Wiesława Partyka. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Jednocześnie informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

RODO@dukat.pl

Termin udzielenia odpowiedzi przez Administratora wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia.

Telefon:
+48 58 676 45 37
E-mail:

dukat@dukat.pl

Skype:
dukatAM, dukatAL