Dukat ChemiSeal Vented™

WkładkiWkładki odpowietrzająceDukat ChemiSeal Vented™

 

Dukat ChemiSeal Vented™ to dwuczęściowe wkładki oddychające przeznaczone do plombowania pojemników metodą zgrzewania indukcyjnego, zbudowane na bazie kartonu lub spienionego polietylenu. Montowane są w zakrętce (mogą być wklejane lub umieszczane w zaczepach), a następnie przygrzewane indukcyjnie do krawędzi pojemnika.

Wkładki Dukat ChemiSeal Vented™ plombują pojemniki z cieczami i ciałami stałymi, pozwalając jednocześnie na przepływ gazów.

Działanie: Gaz przedostaje się przez membranę, rozprzestrzenia się w warstwie kartonowej i wydostaje się na zewnątrz po gwincie. Otwór w zakrętce nie jest niezbędny.

Wkładki oddychające wyrównują ciśnienie wewnątrz pojemników przeciwdziałając ich zniekształcaniu. Pozwalają one na przepływ gazów stanowiąc jednocześnie barierę dla substancji płynnych. Ich stosowanie istotnie obniża koszty pakowania wybranych produktów.

Środki czyszczące, zarówno profesjonalne jak i te używane w gospodarstwach domowych, często zawierają wybielacze, utleniacze i inne składniki gazowe, które mogą powodować „puchnięcie”, a nawet rozsadzanie pojemników, w których są przechowywane. Inne produkty, zawierające np. środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki lub oleje, absorbują tlen powodując tym samym zapadanie się pojemników. Dodatkowo gwałtowne zmiany warunków, w jakich substancje te są przechowywane i transportowane (takich jak temperatura i wysokość n.p.m.), potęgują zachodzenie ww. procesów, prowadząc do zdeformowania, a w skrajnych przypadkach zniszczenia pojemników.

Przeciwdziałanie zniekształceniu pojemników pod wpływem zmiany ciśnienia w ich wnętrzu jest kosztowne. Jednym ze sposobów jego zapobiegania jest używanie pojemników grubościennych. Jest to działanie drogie ze względu na dużą ilość tworzywa niezbędną do ich wyprodukowania.

Z drugiej strony zaniechanie działań mających na celu uchronienie pojemników przed zniszczeniem może kosztować znacznie więcej. Przykładem skrajnym jest ryzyko utraty klientów przez firmę, której produkty regularnie rozlewają się w transporcie.

Ekonomicznym rozwiązaniem problemu odkształcania się pojemników pod wpływem zmiany wewnętrznego ciśnienia jest zastosowanie wkładek oddychających.

Dzięki specjalnie skonstruowanej membranie umieszczonej we wkładce uszczelniającej oraz odpowiednio dobranej zakrętce gazy gromadzące się w pojemniku lub absorbowane z powietrza swobodnie przemieszczają się pomiędzy produktem a otoczeniem, natomiast płynny produkt pozostaje zamknięty szczelnie w pojemniku.

Do korzyści wynikających ze stosowania wkładek oddychających należą:

  • możliwość ograniczenia wagi opakowań,
  • ograniczenie reklamacji i zwrotów,
  • utrzymanie wymaganego wyglądu pojemników na półkach sklepowych,
  • pozytywne wyróżnienie produktu na rynku,
  • zagwarantowanie nienaruszalności produktu. 

Chcesz zaplombować bądź uszczelnić pojemnik? Skontaktuj się z nami.

 

Telefon:
+48 58 676 45 37
E-mail:

dukat@dukat.pl

Skype:
dukatAM, dukatAL