Polityka jakości

Zapewnienie jakościPolityka jakości

Firma Dukat Wiesława Partyka koncentruje swoje wysiłki na wytwarzaniu i dostarczaniu wyrobów spełniających oczekiwania klientów i gwarantujących ich pełne zadowolenie. Sprzyja temu zaangażowanie pracowników w działalność firmy oraz rozwój partnerskich relacji z klientami i dostawcami.

Polityka jakości jest podstawą do wyznaczania szczegółowych celów, które podlegają weryfikacji w ramach okresowych przeglądów systemu zarządzania.

Cele polityki jakości:

 • oferowanie wysokiej jakości wyrobów,
 • zapewnienie terminowej realizacji zamówień,
 • zapobieganie powstawaniu wad i niezgodności,
 • rozwój relacji z klientami,
 • spełnianie wymagań regulatorów zewnętrznych,
 • spełnianie wymagań klientów.

Powyższe cele realizuje się poprzez:

 • dokładne poznanie potrzeb klientów,
 • stałe doskonalenie procesów organizacyjnych i technologicznych,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • odpowiednią znajomość i przestrzeganie systemu zarządzania jakością obowiązującego w firmie Dukat Wiesława Partyka,
 • utrzymywanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normę ISO 9001 oraz normy i standardy branżowe.

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom firmy Dukat Wiesława Partyka oraz udostępniona do wiadomości klientom i dostawcom.

Telefon:
+48 58 676 45 37
E-mail:

dukat@dukat.pl

Skype:
dukatAM, dukatAL